Ticaret Unvanı

İPEKİŞ MENSUCAT TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

 

Ticari Adresi: Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Karaer Cd.No:33 Osmangazi/BURSA

 

 İpekiş Mensucat Türk Anonim Şirketimizin 05.12.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında; Şirketin 109.560.000,00-TL olan sermayesinin 70.440.000,00-TL arttırılarak sermayenin 180.000.000,00-TL’ye çıkarılmasına, arttırılan bu sermayenin 48.919.000,00-TL’sinin iç kaynaklardan, 21.521.000,00-TL’nin ise Nakden arttırılmasına karar verilmiş olup Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre yeni pay alma (rüçhan) hakkını kullanmaya davet ilanının aşağıdaki gibi yapılmasına karar verilmiştir.

 

 

     T.T.K. 461. Maddesine Göre Rüçhan Hakkını Kullanmaya Davet İlanı:

 

           Şirket ortaklarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 461. Maddesi hükümlerine göre rüçhan hakkını kullanmaları, rüçhan haklarını kullanmak istemeyenlerin devir ya da feragat ettiklerine ilişkin beyanlarını bildirmeleri, sermaye artışında bulunmak isteyen ortakların Kanun ve ana sözleşme gereği taahhüt ettikleri tutara ilişkin ödemelerini (en az 1/4 oranında ) GARANTİ Bankası DOSAB Şubesi TR13 0006 2000 6060 0006 298286  IBAN numaralı hesabına sermaye artırım bedeli olarak bloke ettirmeleri ve bloke yazısı ile ödeme dekontlarını şirketimize ibraz etmeleri için iş bu kararın ilan tarihinden itibaren 15 günlük süre tanınmıştır.

 

                         15 günlük süre içerisinde rüçhan hakkı ile ilgili beyanda bulunmayan, ya da sermaye artışına katılacakların sermaye koyma borcu süresi içerisinde yerine  getirmemeleri halinde ihtara gerek olmaksızın yeni pay alma haklarından vazgeçmiş sayılacaklarına, yeni pay alma haklarının Yönetim Kurulu tarafından diğer ortaklara veya ortak olmayan üçüncü şahıslara kullandırılmasına, işbu kararın Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri gereğince tescil ve ilanına karar verilmiştir.

 

 İPEKİŞ MENSUCAT TÜRK A.Ş.