İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 

* İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak ve üyesi bulunduğumuz kuruluşların şartlarını yerine getirmek.

 

* Yaralanmaların ve meslek hastalıklarının önlenmesi için, işletme içerisinde bulunan çalışanların korunması amacı ile tüm yasal mevzuat şartarını yerine getirmek.

 

* İş sağlığı ve güvenliğine yönelik şartları sürekli iyileştirmek.

 

* Ana hedef olan "0" iş kazası hedefini yakalamak.

 

* Çevre, iş sağlığı ve güvenlik konularında tüm çalışanlarımızı eğiterek bilinçlendirmek.

 

* Fabrika sınırları içerisinde çalışan personel, taşeron ve ziyarete gelen tüm bireylerin sağlığını ve güvenlliğini sağlamak.

 

* Makine araç, cihaz, tezgah, hammadde, boyar madde, kimyasal, işletme yedek parça ve sarf malzeme hareketleri gibi üretime yardımcı araçlardan kaynaklanan riskleri en aza indirmek.

 

* Çalışma ortamından doğan potansiyel tehlikeleri en aza indirmek, sağlık aktivitelerini planlamak ve sağlıklı çalışma şartları yaratmak.

 

* Çevre, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki uygulamaları ve faaliyetleri gözden geçirmek, sürekli iyileştirmele planlamak ve devreye almak.

 

* Şirket faaliyetlerinden kaynaklanan (gürültü, hava, toprak, toz, su vb.) her türlü kirliliğin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve bu tedbirlerin sürekliliğini sağlamak.

 

* Tedarikçilerimizi çevre, iş sağlığı ve güvenliğine karşı sorumlu kuruluşlar olmaları konusunda teşvik etmek.